FILOSOFIE

Wat is filosofie?

De vraag 'Wat is filosofie?' is een filosofisch vraagstuk op zichzelf. Onder meer doordat verschillende betekenissen aan onderdelen van de filosofie worden gegeven.

Wat in elk geval hoort bij filosofie is het stellen van vragen over de dingen waarover je je verwondert.  

Categorische imperatief - grondslag van de moderne filosofie (Immanuel Kant 1724-1804).
NRC 20-7-2018Photo Ken Treloar / UnsplashPhoto Erol Ahmed / Unsplash

Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)

Jan Rotmans

© 2017 Derks . Alles is communicatie All Rights Reserved