FILOSOFIE

Wat is filosofie?

Wat filosofie is, daar zijn filosofen zelf nog niet over uit. Dat komt doordat een eenduidige definitie niet bestaat. 

De vraag 'Wat is filosofie?' is een filosofisch vraagstuk op zichzelf. Doordat er verschillende betekenissen aan diverse onderdelen van de filosofie worden gegeven. Door filosofen, die daarnaast verschillen van mening over welke onderdelen bij de wijsbegeerte horen.

Wat in elk geval een onderdeel van filosofie is, is denken. 


Photo Ken Treloar / UnsplashPhoto Erol Ahmed / Unsplash

Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)

Jan Rotmans

© 2017 Derks . Alles is communicatie All Rights Reserved