FILOSOFIE

Wat is filosofie?

De vraag 'Wat is filosofie?' is een filosofisch vraagstuk op zichzelf, doordat er verschillende betekenissen aan diverse onderdelen van de filosofie worden gegeven. De filosofen verschillen daarnaast van mening over welke onderdelen bij de wijsbegeerte horen.

Wat in elk geval hoort bij filosofie is het stellen van vragen over de dingen waarover je je verwondert.  
NRC 20-7-2018Photo Ken Treloar / UnsplashPhoto Erol Ahmed / Unsplash

Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)

Jan Rotmans

© 2017 Derks . Alles is communicatie All Rights Reserved