Image

Filosofie gaat over het verwonderen. 

Categorische imperatief - grondslag van de moderne filosofie (Immanuel Kant 1724-1804)
NRC 20-07-2018
Decisions
Photo Ken Treloar / Unsplash
Photo Erol Ahmed / Unsplash
Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)
Gummbah
Jan Rotmans